Czym się zajmujemy?
Skontaktuj się z nami!
tel./fax: (041) 306 10 23
kom.: 512 124 441
Prefabrykaty i zaprawy

Produkujemy najwyższej jakości zaprawy murarskie 

Podział zapraw murarskich ze względu od wytrzymałości na ściskanie


Podstawowym, normowym wyróżnikiem zaprawy jest jej wytrzymałość na ściskanie. W zależności od wytrzymałości określa się tzw. markę zaprawy (w normach do obliczania konstrukcji murowych nazywana jest klasą zaprawy). Marka zaprawy jest wyrażana symbolem literowo-liczbowym (przykładowo M4), gdzie liczba (w naszym przykładzie 4) oznacza średnią wytrzymałość zaprawy na ściskanie po 28 dniach wyrażoną w MPa. Marka zaprawy zależy od wielu czynników. Największy wpływ na markę zaprawy ma proporcja kruszywa do materiału wiążącego. Im więcej materiału wiążącego w zaprawie, tym wyższa marka. Norma PN-90/B-14501 rozróżnia zaprawy w zależności od ich marek i ustanawia następujący szereg:

M0,3
M0,6
M1
M2
M4
M7
 M12
 M15 
M20

„ … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”
Projekt:
Wzrost innowacyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego ROL-MECH Daniela i Marian Krzeszowski współfinansowany przez Unię Europejską z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżet państwa
beton kielce, beton towarowy kielce, bloczki betonowe kielce, betoniarnia kielce , bloczek fundamentowy kielce , beton piekoszów